Магазин за климатици Daikin. Телефон за поръчки: 0878 88 88 03        Daikin  Home Comfort Expert

 

Daikin осигурява комфорт във вашия дом!

Гаранционни условия

              

Гаранционни условия

С изключение на задълженията, специално посочени в тази гаранция, "Киров Клима" не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

 Гаранционни условия

1. Гаранцията важи само при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.

2. За да е валидна гаранцията е нужно да се представи документ, предоставящ информация за закупуването на климатика (касов бон, фактура).

3. Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.

4. Гаранцията е валидна само, когато клиентът уведоми на всеки 12-ти месец от датата на монтажа сервизната база за извършване на задължителна профилактика на климатичната инсталация, в т.ч. почистване на топлообменните повърхности, като почистването се заплаща от клиента. При констатирани проблеми със състоянието на техниката чрез монтажно-сервизната фирма се осъщестява логистика за ремонта в сервиза на вносителя.

5. Гаранцията важи при стриктно спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация на оборудването. 

6. Гаранционното обслужване в случаите на неизправност на оборудването в режим отопление, при външна температура под 0 градуса в С, е безплатно когато е осигурена 24-часова работа на системата.

7. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

Безплатен гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

подправени, непълно или неточно попълнени данни в гаранционната карта на оборудването;

не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в упътването на продукта;

е правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;

при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт;

при повреди вседствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение, различно от работното напрежение на уреда;

мощността на уреда не отговаря за климатизацията на помещението,(при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);

на клиента по негово желание се монтира климатик с по-малка мощност от необходимата.

 На гаранция не подлежат:

дистанционното управление;

пластмасовите части;

почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

 Осъществяване на гаранцията:

Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.II и т.III, се заплаща от клиента;

Ремонтът се извършва в

дома на клиента или в сервиза.

Гаранционният сервиз се осъществява чрез монтажно-сервизната фирма, извършила монтажа. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на  оторизиран сервизен техник;

Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;

Климатици  Daikin

Мултисплит Daikin

ВИЖ ДЕТАЙЛИ

Сервиз  Daikin

Сервиз за климатици Daikin

ВИЖ ДЕТАЙЛИ

Ваучер за отстъпка

Ваучер за отстъпка  7%

ВИЖ ДЕТАЙЛИ

Гаранционни условия

С 5 години удължена гаранция!

ВИЖ ДЕТАЙЛИ

Условия за ползване  | Условия за доставка  | Общи  условия  | Ваучер за остъпка

Продажба,  монтаж,  сервиз на климатици  Daikin Тел: 0878 88 88 03         

© 2017 - 2019 Всички права запазени